REDOVNA RADNO-IZBORNA SKUPŠTINA BS PGŽ

REDOVNA RADNO-IZBORNA SKUPŠTINA BS PGŽ

U srijedu, 24. veljače 2021. godine s početkom 18 sati u Boćarskom centru Podvežica, F. Matkovića 1a, Rijeka (na boćarskim terenima) održati će se redovno Radno - Izborna sjednica Skupštine Boćarskog saveza Primorsko-goranske županije.

Predstavnici svih klubova dužni su učestvovati u radu Skupštine.

D N E V N I  R E D  

REDOVNO RADNO-IZVJEŠTAJNO ZASJEDANJE SKUPŠTINE BS PGŽ

1.    Otvaranje redovnog zasjedanja Skupštine Boćarskog saveza PGŽ

2.    Izbor članova i predsjednika Verifikacijskog povjerenstva

3.    Izvješće Verifikacijskog povjerenstva

Dnevni red

Prijedlog Poslovnika o radu Skupštine

1.    Izbor zapisničara i dva (2) ovjerovitelja zapisnika

2.    Usvajanje zapisnika s prošle sjednice Skupštine BS PGŽ

3.    Zastupanje Zbora trenera u Skupštini BS PGŽ ( čl. 22. i 29. Statuta )

4.    Izvještaj o radu Boćarskog saveza za 2020. godinu

5.1.      Izvješće sportske komisije za 2020. godinu

5.2.      Izvješće Zbora sudaca za 2020. godinu

5.3.      Izvješće o radu BS PGŽ za 2020. godinu

5.4.      Financijsko izvješće BS PGŽ za 2020. godinu

5.5.      Izvješće Nadzornog odbora za 2020. godinu

            6.         Rasprava i usvajanje Izvještaja o radu BS PGŽ za 2020. godinu

7.         Prijedlog Plana rada i financijskog plana za 2021. godinu

7.1       Prijedlog financijskog plana BS PGŽ za 2021. godinu

7.2.      Prijedlog Plana rada BS PGŽ za 2021. godinu

8.         Rasprava i usvajanje Plana rada i financijskog plana za 2021. godinu

9.         Odluka o primanju novih članica Saveza

10.       Pitanja i prijedlozi

REDOVNO, IZBORNO ZASJEDANJE SKUPŠTINE BS PGŽ

 1. Otvaranje redovne, izborne skupštine Boćarskog saveza PGŽ
 2. Izbor Radnog predsjedništva (3 člana)
 3. Izbor članova i predsjednika Verifikacijskog/Izbornog povjerenstva
 4. Izvješće Verifikacijskog povjerenstva/Izbornog povjerenstva
 5. Odluka o razrješenju dosadašnjih tijela Skupštine BS PGŽ
 6. Izbor Predsjednika BS PGŽ za period mandatnog razdoblja 2021.-2025.
 7. Izbor članova UO BS PGŽ/prijedlog Predsjednika
 8. Izbor članova Nadzornog odbora
 9. Izbor predstavnika BS PGŽ u Skupštinu HBS-a
 10. Odluka o prestanku prava zastupanja
 11. Odluka o osobama ovlaštenim za zastupanje