POLAGANJE ISPITA ZA ZVANJE BOĆARSKI ILI NACIONALNI SUDAC

POLAGANJE ISPITA ZA ZVANJE BOĆARSKI ILI NACIONALNI SUDAC

Na svojoj 28. sjednici održanoj 01.09.2020. Upravni odbor Boćarskoga saveza Primorsko - goranske županije donio je ODLUKU o organizaciji ISPITA ZA ZVANJE "BOĆARSKI SUDAC" i "NACIONALNI SUDAC".
 

Pripremni seminar održati će se u PETAK 11.9.2020. s početkom u 18.30 sati - BC Podvežica.
Polaganje će se održati u SRIJEDU 16.09.2020. - BC Podvežica.

Cijena priprema i ispita je 300,00 kn po kandidatu.
Potrebni Priručnici, Pravilnici, Propozicije natjecanja i M.T.P uračunati su u cijenu ispita.
 
Kandidati, sa osnovnim podacima:
Ime i prezime
datum rođenja
Adresa stanovanja
Klub u kojemu je eventualno registrirani igrač
Broj mobitela
e-mail adresa
 
neka se prijave na  e-mail: info@bocarski-savez-pgz.hr ili na brojeve telefona:

Nives Jelovica 099 529 2477
Slobodan Marelja-Bošnjak 099 329 6487