Niža cijena testiranja na COVID-19 za sportaše

Niža cijena testiranja na COVID-19 za sportaše

Obavještavamo vas kako je Hrvatski zavod za javno zdravstvo na inicijativu Ministarstva turizma i sporta, a s ciljem što veće pomoći sektoru sporta u doba pandemije bolesti COVID-19, donio Odluku o 50% nižoj cijeni testiranja na COVID-19 (RT-PCR) u odnosu na cijenu određenu Cjenikom Zavoda za testiranje na SARS-CoV-2 RT-PCR-3 ciljne sekvence.
Odluku o nižoj cijeni testiranja donijelo je Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
Odluka - Niža cijena 50% HGSS i sportaši
Napominjemo također kako je Ministarstvo turizma i sporta dalo uputu Hrvatskom olimpijskom odboru za otvaranje posebne stavke u dijelu Javnih potreba u sportu s koje će se sufinancirati testiranje te će odobriti prenamjenu neiskorištenih sredstava za tu svrhu. Također, sukladno uputi, o načinu korištenja ove pogodnosti Zdravstvena komisija HOO-a izradit će poseban protokol. 
 
Napomena HBS-a:
Prilikom odlaska na testiranje uzeti sa sobom klupsku člansku iskaznicu kojom se dokazuje status sportaša te Odluku HZZJ (gore navedenu).

Datum objave: 09.11.2020. HBS