Liječnički pregledi - OBAVIJEST

Liječnički pregledi - OBAVIJEST

Boćarski savez PGŽ u suradnji s ordinacijom sportske medicine dr.Martinović ugovorio je liječničke preglede po povoljnim uvjetima za zainteresirane boćarske klubove sa područja PGŽ-e. Liječnički pregledi obavljaju se u ambulanti/ordinaciji ovlaštenoj za sportsku medicinu i važe 6 mjeseci (prema Zakonu o sportu).
Cijena pregleda iznosi 50,00 kn po igraču/igračici (za razdoblje od godinu dana) i trošak pregleda klub snosi u cijelosti.
Novo registrirani igrači/ice i klubovi koji do sada nisu koristili usluge gore spomenute ordinacije plaćaju 150,00 kn/igraču/ici.

Zainteresirani klubovi trebaju se javiti na adresu :
Ordinacija dr. Neven Martinović, Zdenka Petranovića 5, 51 000 Rijeka
E-mail dr.martinovicneven@gmail.com 
Telefon: Tatjana Martinović 091 539 76 16

Detaljnije informacije o proceduri pregleda dobiti ćete u direktnom kontaktu s ordinacijom te putem e-maila.