GODIŠNJA SKUPŠTINA BS PGŽ

GODIŠNJA SKUPŠTINA BS PGŽ

GODIŠNJA SKUPŠTINA BS PGŽ

U ponedjeljak, 18. veljače 2019. godine u DOMU KULTURE na KUKULJANOVU, s početkom u 18.00 sati održati će se Godišnja Skupština Boćarskog saveza Primorsko - goranske županije.
Predstavnici svih klubova dužni su učestvovati u radu Skupštine.
Nakon radnog dijela, biti će svečana dodjela priznanja najuspješnijim boćaricama, boćarima, klubovima i boćarskim djelatnicima u 2018. godini i prezentacija godišnjaka "BOĆANJE U PGŽ 2018".
Na kraju slijedi - domjenak.
 
 

 REDOVNO ZASJEDANJE SKUPŠTINE

BOĆARSKOG SAVEZA PGŽ

 

Sjednica Skupštine održati će se na Kukuljanovu, u DOMU KULTURE KUKULJANOVO u ponedjeljak, 18.2.2019. sa početkom u 18.00 sati

 

Tijek događanja

 

1. Otvaranje redovnog zasjedanja Skupštine Boćarskog saveza PGŽ

2. Izbor članova i predsjednika Verifikacijskog povjerenstva

3. Izvješće Verifikacijskog povjerenstva

 

Dnevni red

 

1. Izbor zapisničara i dva (2) ovjerovitelja zapisnika

2. Usvajanje zapisnika s prošle sjednice Skupštine BS PGŽ

3. Izvještaj o radu Boćarskog saveza za 2018. godinu

3.1. Izvješće sportske komisije za 2018. godinu

3.2. Izvješće Zbora sudaca za 2018. godinu

3.3. Izvješće o radu BS PGŽ za 2018. godinu

3.4. Financijsko izvješće BS PGŽ za 2018. godinu

3.5. Izvješće Nadzornog odbora za 2018. godinu

4. Rasprava i usvajanje Izvještaja o radu BS PGŽ za 2018. godinu

5. Rasprava i odluka o financiranju godišnjaka "Boćanje u PGŽ"

6. Prijedlog plana rada i financijskog plana za 2019. godinu

6.1. Prijedlog financijskog plana BS PGŽ za 2019. godinu

6.2. Prijedlog Plana rada BS PGŽ za 2019. godinu

7. Rasprava i usvajanje Plana rada i financijskog plana za 2019. godinu

8. Pitanja i prijedlozi

 

Nakon završetka sjednice Skupštine slijedi:

 

  PROGLAŠENJE NAJBOLJIH BOĆARICA, BOĆARA, BOĆARSKIH EKIPA, i BOĆARSKIH DJELATNIKA ZA 2018. GODINU

o   PREZENTACIJA GODIŠNJAKA „BOĆANJE U PGŽ 2018"

o   DOMJENAK