Godišnja Skupština Boćarskog-saveza PGŽ

Godišnja Skupština Boćarskog-saveza PGŽ

U ponedjeljak, 13. prosinca 2021. godine s početkom 18.30 sati u Boćarskom centru Podvežica, F. Matkovića 1a, Rijeka (na boćarskim terenima) održati će se redovno godišnje zasjedanje Skupštine Boćarskog saveza Primorsko-goranske županije.

Predstavnici svih klubova dužni su učestvovati u radu Skupštine.

 

Tijek događanja

1.    Otvaranje redovnog zasjedanja Skupštine Boćarskog saveza PGŽ

2.    Izbor članova i predsjednika Verifikacijskog povjerenstva

3.    Izvješće Verifikacijskog povjerenstva

DNEVNI RED

1.    Prijedlog Poslovnika o radu Skupštine

2.    Izbor zapisničara i dva (2) ovjerovitelja zapisnika

3.    Usvajanje zapisnika s prošle sjednice Skupštine BS PGŽ

4.    Izvještaj i rasprava o radu Boćarskog saveza PGŽ za 2021. godinu

4.1       Izvješće sportske komisije za 2021. godinu

4.2.      Izvješće Zbora sudaca za 2021. godinu

4.3.      Izvješće o radu BS PGŽ za 2021. godinu

4.4.      Financijsko izvješće BS PGŽ za 2021. godinu

4.5.      Izvješće Nadzornog odbora za 2021. godinu

5. Prijedlog Plana rada i financijskog plana za 2022. godinu

5.1.        Prijedlog financijskog plana BS PGŽ za 2022. godinu

5.2.        Prijedlog Plana rada BS PGŽ za 2022. godinu

6.           Rasprava i usvajanje Plana rada i financijskog plana za 2022. godinu

7.           Izbor člana Upravnog odbora BS PGŽ

8.           Pitanja i prijedlozi

  

Nakon završetka redovne, godišnje Skupštine BS PGŽ održati će se svečanost proglašenja najboljih boćara, boćarica u 2020. godini te dodijeliti priznanja zaslužnim članovima naše boćarske zajednice.