BOĆARSKI SAVEZ PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE

BOĆARSKI SAVEZ PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE

Adresa: Franje Matkovića 1a
51000 Rijeka
Telefon: 099 529 2477
Fax: 051-437-669
E-mail: info@bocarski-savez-pgz.hr
 
OIB: 67087096843
IBAN HR33 2340 0091 1170 1700 6
 
PODRAČUN ZBORA TRENERA: IBAN HR36 2340 0091 5110 9953 1
PODRAČUN ZBORA SUDACA:  IBAN HR43 2340 0091 5110 9959 9
Podaci o klubovima, osobe za kontakt, povjerenici liga BS PGŽ 2020-2021.pdf 
       
RADNO VRIJEME:
 
PONEDJELJAK                 08:00 – 16:00 sati
UTORAK I ČETVRTAK     16:00 – 20:00 sati
SRIJEDA                           08:00 – 12:00 sati