REDOVNO-IZVANREDNO RADNO-IZBORNO ZASJEDANJE SKUPŠTINE BSPGŽ

REDOVNO-IZVANREDNO RADNO-IZBORNO ZASJEDANJE SKUPŠTINE BSPGŽ

U ponedjeljak, 20. siječnja 2020. godine u boćarskom centru Podvežica, s početkom u 18.00 sati održati će se Redovno-Izvanredna Radno-Izborna godišnja Skupština Boćarskog saveza Primorsko - goranske županije.

Predstavnici svih klubova dužni su učestvovati u radu Skupštine. 

 

 REDOVNO-IZVANREDNO RADNO-IZBORNO ZASJEDANJE

SKUPŠTINE BOĆARSKOG SAVEZA PGŽ

 

Sjednica Skupštine održati će se u boćarskom centru Podvežica

u ponedjeljak, 20.01.2020. sa početkom u 18.00 sati

 

REDOVNO ZASJEDANJE SKUPŠTINE BOĆARSKOG SAVEZA PGŽ 

Tijek događanja

1.    Otvaranje redovnog zasjedanja Skupštine Boćarskog saveza PGŽ

2.    Izbor članova i predsjednika Verifikacijskoga povjerenstva

3.    Izvješće Verifikacijskoga povjerenstva

 

Dnevni red

1.    Prijedlog Poslovnika o radu Skupštine

2.    Izbor zapisničara i dva (2) ovjerovitelja zapisnika

3.    Usvajanje zapisnika s prošle sjednice Skupštine BS PGŽ

4.    Izvještaj o radu Boćarskog saveza za 2019. godinu

4.1.       Izvješće sportske komisije za 2019. godinu

4.2.       Izvješće Zbora sudaca za 2019. godinu

4.3.       Izvješće o radu BS PGŽ za 2019. godinu

4.4.       Financijsko izvješće BS PGŽ za 2019. godinu

4.5.       Izvješće Nadzornog odbora za 2019. godinu

5.           Rasprava i usvajanje Izvještaja o radu BS PGŽ za 2019. godinu

6.           Prijedlog Plana rada i financijskog plana za 2020. godinu

6.1.       Prijedlog financijskog plana BS PGŽ za 2020. godinu

6.2.       Prijedlog Plana rada BS PGŽ za 2020. godinu

7.           Rasprava i usvajanje Plana rada i financijskog plana za 2020. godinu

8.           Odluka o primanju novih članica Saveza

9.           Pitanja i prijedlozi

 

 IZVANREDNO IZBORNO ZASJEDANJE SKUPŠTINE BOĆARSKOG SAVEZA PGŽ 

     Tijek događanja

 1. Otvaranje Izvanredne, izborne skupštine Boćarskog saveza PGŽ/obrazloženje
 2. Izbor Radnog predsjedništva (3 člana)
 3. Odluka o razrješenju dosadašnjih tijela Skupštine BS PGŽ
 4. Izbor članova i predsjednika Verifikacijskoga/Izbornoga povjerenstva
 5. Izvješće Verifikacijskoga povjerenstva/Izbornoga povjerenstva
 6. Izbor Predsjednika BS PGŽ za period do kraja mandatnog razdoblja 2017.-2021.
 7. Izbor članova UO BS PGŽ/prijedlog Predsjednika
 8. Izbor članova Nadzornog odbora ( 3 člana i 2 zamjenika)
 9. Izbor predstavnika BS PGŽ u Skupštinu HBS-a
 10. Odluka o prestanku prava zastupanja/Serđo Samblić
 11. Odluka o osobama ovlaštenim za zastupanje /Miljenko Butković

STATUT BS PGŽ 

POSLOVNIK o radu Skupštine BS PGŽ

Zapisnik sa Skupštine BS PGŽ - 18.02.2019.