Nova disciplina: Bližanje i izbijanje u krug u paru

Nova disciplina: Bližanje i izbijanje u krug u paru

 
 
 
 
 
 
 
BLIŽENJE I IZBIJANJE U KRUG U PARU-

• Kao u pojedinačnom susretu kruga igra se isto u disciplini krug u paru - 8
krugova po susretu - 6 boća po ekipi (3 boće za svakog igrača)
• Balin se određuje ždrijebom
• Ekipa koja je dobila balin odlučuje da li kreće igru valjanjem ili izbijanjem
• Igrači unutar ekipe mogu igrati naizmjenično, ili uzastopno odigrati sve 3 boće
Kada jedna od ekipa ostaje sa viškom boća igra se na slijedeci način:
• Ako ekipa bliža preostale boće mora isključivo bližati
• Ako ekipa izbija onda ona može izbijati bulin (max. 2 puta po krugu) i s
preostalim boćama izbijati boću ili može izbijati samo boću
• Ekipa može max. jedanput tokom susreta zatražiti time-out
• Ekipa može tijekom susreta kao u igri par klasično i trojka tako i u igri bližanje
i izbijanje u krug u paru zamijeniti jednog igrača.