JOŠ JEDNO NATKRIVENO BOĆALIŠTE

JOŠ JEDNO NATKRIVENO BOĆALIŠTE

Boćarski klub KRK od početka proljetnog dijela ove sezone na raspolaganje je dobio suvremeno NATKRIVENO BOĆALIŠTE.
 
Dimenzije konstrukcije su takve da je u skoroj budućnosti za očekivati i potpuno zatvaranje u svrsishodnu  boćarsku dvoranu, ali
sa mogućnošću korištenja i za druge aktivnosti.
 
Zahvaljujući Gradu Krku, koji je investitor i vlasnik ovog za boćanje jako značajnog i dobrodošlog objekta, i ostali klubovi sa Zlatnog otoka imati će mogućnost cijelosezonskog rada.
 
Boćarima KRKA želimo dobre sportske rezultate na novoj podlozi pod svojim novim krovom.